Crowdfunding in België 2017

In 2017 is in België 24,9 miljoen euro gecrowdfund

In 2017 is in België 24,9 miljoen euro met crowdfunding opgehaald. In 2017 werden meer dan 2.200 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd.
 
Ondernemingen haalden in 2017 maar liefst 17,5 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 116.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 4,2 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 6.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 2,6 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 2.000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 0,6 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 5.000 euro.
 
Bijna driekwart van het opgehaalde bedrag was in 2017 bestemd voor ondernemingen. Waar crowdfunding in de vorm van aandelen in 2016 de grootste vorm was, is in 2017 weer meer opgehaald met leningen. In 2016 werd nog 29,9 miljoen euro met crowdfunding opgehaald. Dat jaar haalde een klein aantal ondernemingen die via crowdfunding aandelen verkochten voor miljoenen aan co-financiering op bij professionele investeerders. Deze co-financiering zorgde voor een piek in het opgehaalde bedrag in 2016. In 2017 was geen sprake van dergelijke uitschieters. Ondanks een verdubbeling van het aantal gefinancierde projecten, valt het totaal opgehaalde bedrag in 2017 om die reden lager uit dan in 2016. De verwachting is dat crowdfunding de komende jaren weer verder door zal groeien.
 

 
Elk initiatief heeft een crowd
Voor veel initiatiefnemers is crowdfunding meer dan een bron van financiering. Crowdfunding kan een manier zijn om een verbinding aan te gaan met klanten, donateurs, ambassadeurs of medestanders. Mensen die geloven in wat jij van plan bent en daar graag aan bij willen dragen. Crowdfunding kan een plan versnellen en het succes op de lange termijn vergroten. Ook voor gevestigde organisaties is de binding met ‘hun crowd’ van groot belang. Veel organisaties zoeken naar meer binding met hun achterban. Ook voor hen geldt dat crowdfunding daaraan bij kan dragen. Elk initiatief en elke organisatie heeft een crowd die je meer kunt betrekken.
 
Duurzaamheid en duurzame energie
Duurzame ondernemingen en duurzame energieprojecten maken een groeiend aandeel uit van de crowdfunding markt. Een verklaring hiervoor is dat duurzaamheid en duurzame energie (naast vooruitzicht op financieel rendement) aanspraak maken op de maatschappelijke betrokkenheid van investeerders. Crowdfunding maakt het zo voor investeerders mogelijk om een directe en zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Er zijn in België maar liefst drie platforms die zich specifiek op deze niche richten: SoCrowd, Ecco Nova en LITA.co.
 
Consumentenleningen, hypotheken en vastgoed
Sinds 2017 is in België ook een platform actief dat zich richt op de financiering van consumentenleningen: Mozzeno. Crowdfunding voor consumentenleningen zal de komende jaren waarschijnlijk verder groeien. Crowdfunding voor hypotheken en vastgoed is daarentegen in België nog geen gemeengoed, maar zou de komende jaren ook een relevante markt kunnen worden.
 
Meer dan 2 euro per inwoner gecrowdfund
Per Belg is vorig jaar meer dan 2 euro in crowdfunding gestoken. In Nederland lag dat in 2017 op 13 euro en in Frankrijk op 5 euro. Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds koploper met meer dan 100 euro per inwoner.

 
 


 
 
Crowdfunding
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project of onderneming opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders. Projecteigenaren en ondernemers presenteren hun financieringsvraag online en vragen potentiële funders om hun project of onderneming te financieren. In ruil daarvoor ontvangen funders bijvoorbeeld een financiële tegenprestatie of een beloning in natura.
 
De financiering kan verschillende vormen hebben:

  • Donatie: een financiële bijdrage zonder tegenprestatie
  • Rewards: een financiële bijdrage met tegenprestatie in natura (bijvoorbeeld een product of dienst)
  • Lening: een financiering die met rente wordt afgelost
  • Converteerbare lening: een investering die later omgezet wordt in een lening of aandelen
  • Aandelen: een investering waarbij de investeerder mede-eigenaar wordt van een onderneming

 
Allerlei soorten initiatiefnemers maken gebruik van crowdfunding. De markt is uit te splitsen in de volgende 4 categorieën initiatiefnemers:

  • Maatschappelijke projecten: Financiering voor maatschappelijke projecten, zoals een sportclub of buurtinitiatief
  • Creatieve projecten: Financiering voor creatieve projecten, zoals een film of theatervoorstelling
  • Ondernemingen: Financieringen voor ondernemers (starters, groeiers en MKB’ers)
  • Consumentenleningen: Leningen aan consumenten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto of verbouwing van een huis (ook wel peer to peer lenen genoemd)

 
Toelichting op het onderzoek en de onderzoeksmethode
Het doel van deze publicatie is om gebruikers en stakeholders meer inzicht te geven in de dynamische crowdfunding markt. Aan de publicatie zijn geen rechten te ontlenen.
 
Dit onderzoek geeft een overzicht van de crowdfunding campagnes die in 2017 succesvol afgerond zijn. Het onderzoek richt zich op crowdfunding voor Belgische projecten en ondernemingen, via zowel Belgische als internationale crowdfunding platforms en projecten en ondernemingen die een eigen tool of website gebruiken.
 
De cijfers van de volgende Belgische platforms zijn als bron gebruikt: Angel.me, Bolero Crowdfunding, CroFun, Crowd’in, Crowdfunding Gent, Ecco Nova, Gingo, Growfunding, Hello crowd!, Koalect, LITA.co, Look & Fin, Mozzeno, Participate, RisingTrack, Sandawe, SoCrowd, Spreds (voormalig My Microinvest), VoorPeer, World of Crowdfunding en Yeee-Haaa. Voor Spreds geldt dat de co-financiering van professionele investeerders ook meegerekend is. De cijfers van de volgende internationale platforms zijn als bron gebruikt: Generosity (by Indiegogo), GoFundMe, GoGetFunding, Indiegogo, JustGiving, Kickstarter, KissKissBankBank, Seedrs, Sportfunder, Ulule, Values Crowdfunding en YouCaring.
 
Deze publicatie bevat een geaggregeerd overzicht van de markt. Wilt u inzicht in een specifiek deel van de markt, zoals een branche of regio? Neem dan contact op voor een onderzoek op maat.

 
 

 
 

© Copyright 2020 CrowdfundingCijfers.be, een initiatief van Gijsbert Koren